Mister Burro un Pas Social

Mister Burro SL és una empresa amb caire social que ofereix serveis de lleure educatiu que amb els seus projectes socials ofereix una primera oportunitat laboral a joves en situació de risc o d’exclusió social promovent la continuïtat formativa dels mateixos.

La nostra resposta a una necessitat social

Pel joves en situació de vulnerabilitat social és enormement difícil seguir els estudis per raons socioeconòmiques, tant pel que fa a les necessitats -i pressió-, per aportar a l’economia familiar com pel cost econòmic que suposen els estudis (inclòs el transport). La pressió econòmica fa insostenible l’accés o el manteniment del estudis, si no hi ha un suport econòmic bàsic. Quan un jove trenca el seu itinerari formatiu, veu minvades dràsticament les seves oportunitats futures d’accedir a una feina qualificada, la desmotivació és creixent i el risc d’exclusió social s’accentua.

L’impacte social esperat consisteix en garantir que joves en situació de vulnerabilitat poden seguir el seu itinerari formatiu al mateix temps que el compaginen amb una primera feina que els aporta una suport econòmic bàsic pel seu sosteniment. Els joves aporten valor en tasques per a les que estan preparats i són especialistes. Al mateix temps, reforcen la seva autoestima i desenvolupen competències necessàries per accedir en un futur a feines de més qualificació

Accedir a una feina sent jove, sense experiència laboral i amb baixa formació és una missió quasi impossible. L’atur juvenil es perfila com un dels problemes socials més importants a solucionar de cara els propers anys en tot el territori espanyol.

Missió i visió de Mister Burro

La missió de Mister Burro és promoure la continuïtat formativa de joves en situació o risc d’exclusió social mitjançant una primera oportunitat laboral en una empresa social en el sector de lleure educatiu.

I la visió és esdevenir un referent com a empresa social que aconsegueix promoure la continuïtat formativa en joves en situació de vulnerabilitat, alhora que els ofereix la seva primera oportunitat laboral i esdevenir un referent en el sector del lleure educatiu amb una proposta de valor diferencial, especialitzada i innovadora.

Objectius

Els objectius de Mister Burro en l'àmbit social esta definits en:

Els joves en situació de ric o vulnerabilitat social tenen grans dificultats per sostenir els seus itineraris formatius. El projecte vol oferir una primera oportunitat laboral a aquests joves al mateix temps que mantenen el seu itinerari formatiu.

Què ofereix Mister Burro?

Mister Burro vol oferir 3 camps de formació activa per aquells joves que vulguin re-empendre el seu itinerari formatiu.

Proposem un taller de fusteria per conèixer la professió a partir de la construcció de jocs gegants tradicionals amb fusta. Els joves participants podran aprendre l’ofici però amb una visió a llarg termini ja que els jocs confeccionats seran oferts als ajuntaments per a festes i esdeveniments. Els mateixos joves seran els dinamitzadors d’aquests jocs i podran així tenir una primera incursió en el món laboral.
Aprofitant la motivació dels joves ofereir una formacióa acurada per tal de poder formar part de la borsa de treballadros d’empreses de sonorització que tenent una necessitat d’aquest tipus de personal.
Aquest taller està empensat per a joves amb problemes de documentació ja que la idea es aprendre a reparar bicicletes ofereint el seu servei als veïns del poble, però al formació es farà amb bicicletes antigues que els joves repararan i que podran vendre en el mercat de segona mà. L’objectiu és que el jove tingui un incentiu econòmic però també que es pugui treballars les capacitats i habilitats necessàries per feruna venda correcta i oferir una garantia al comprador.

Aquestes projectes estaran acompanyats d’un seguiment educatiu i es basaran en un contracte pedagògic amb una premisa: la participació de qualsevol dels projectes va vinculada a la recuperació del itinerari formatiu del jove. En el cas de que el jove abandoni el seu itineari també estaà abandonant la seva implicació al projecte

Àmbit d’actuació

L’àmbit territorial inicial és la comarca del Maresme posant especial atenció a Canet de Mar.

Destinataris del projecte

Joves que per diferents motiu han abandonat la formació reglada però que estan motivats pel canvi.

Els diferents projectes tenien uns destinataris finals que són els que donaran la viabilitat del mateix.

- Les famílies.Són el principal i més rellevant client pagador i és bàsic obtenir la seva satisfacció amb el servei.
- Les AMPAs de les escoles i instituts, que són qui selecciona la majoria de serveis de lleure que ofereixen els centres educatius.
- Les Administracions Públiques. Que valoraran l’adequació a la proposta i al pressupost demandat a l’hora que valoraran la innovació i la metodologia proposada.
- Les famílies per festes particulars.
- Les AMPAs de les escoles i instituts.
- Empreses de sonorització.
- Sector turístic (hotesl, campings, etc).
- Les Administracions Públiques. Que valoraran l’adequació a la proposta i al pressupost demandat a l’hora que valoraran la innovació i la metodologia proposada.
- Les famílies del poble.
- Aplicacions de segona mà.
- Empreses de bicicleta que puguin valorar el servei de manteniment ofert.

Equip professional

El projecte està liderat per un professional  que vetllarà per l’assoliment dels objetius marcats.

Aquest professional i les seves funcions són:

El Coordinador és el responsable de l’operativa diària del projecte. Té funcions comercials (incloent marketing i comunicació), gestió de recursos humans (formació, avaluació i desenvolupament dels treballadors), producció pedagògica (inclou I+D), direcció tècnica del servei prestat, atenció al client (pagador) i gestió administrativa/financera. En aquest cas també assumeix les funcions del Coordinador formatiu que és la responsable del seguiment formatiu i sociolaboral dels joves. S’encarrega de la selecció prèvia i formació dels candidats, acompanyament dels seus itineraris formatius (gestió de beques, ajuts a l’estudi, etc.) i seguiment/control dels acords formatius i laborals.

El Director Mister Burro té la responsabilitat última del projecte. Entre les seves funcions hi ha la supervisió i control general del projecte, la planificació estratègica i la seva avaluació, la representació institucional davant tercers i gestió d’aliances estratègiques/clients institucionals, i la direcció financera.

La Responsable de projecte és la responsable del funcionament del taller/projecte específic i planifica i dur a terme les activitats pensades per tal d’assolir els objectius polantejats a cadascun dels projectes esmentats.

Selecció de personal

El projecte farà demanda de joves als Serveis Social i als Instituts de Canet de Mar a partir de l’oferta de serveis i de la demanda dels serveis  que siguin contractats. Des de coordinació del projecte farà una proposta de joves que puguin fer les tasques encomanades, a partir d’aquesta proposta es faran una selecció de personal per tal de triat el jove més adient per la feina encomanada.

Aquests joves triats haurà de comlirt els següents requisits:

  1. Seguir un itinerari formatiu
  2. Disposar de certificat negatiu de delictes sexuals.
  3. Participar del projecte un mínim de 2 mesos.

 

 

Diga'ns que necessites